Под ъгъл

Често хората използват изрази като „Ако стените можеха да говорят…“, „Ако часовникът ти можеше да протестира сутрин…“, „Ако огледалото ти имаше право на мнение…“ – все интересни интерпретации на одушевяване на предмети, които прекарват толкова време с нас и около нас, че наистина бихме почерпили  мнение тъкмо от тях. Обаче не могат да говорят и… Read more »