Ефектът на Насекомо в бъдещето на храните

Здравейте, приятели! Днес реших да споделя с вас мнението си по една актуална тема, за която сякаш избягваме да говорим или все още не приемаме като реална заплаха. Светът непрекъснато се променя, но от нас зависи дали ще бъде към по-добро. Факт е, че населението на планетата постоянно се разраства, което от своя страна ни приближава към голям екологичен проблем – изхранването на човечеството. В комбинация от високите нива на замърсяване на околната среда и изчерпването на важни хранителни запаси, е нужно да си зададем въпроса какви алтернативи имаме за справяне с проблема. Задава ли се устойчив източник на хранителни вещества или вече съществува такъв?

Много бизнеси водят своя зелена политика или разработват иновативни практики с мисъл за по-добро и устойчиво бъдеще. Такава е и мисията на Марк Болар, Ксавие Марсенак и неговата съпруга Олга, които повече от 20 години живеят в България. Именно тук, обединени от общи интереси и приоритети за опазване на околната среда, те създават биотехнологичната компания „Насекомо“. Чували ли сте за нея?

Накратко Nasekomo е сред все още малкото компании, и то в световен мащаб, чиято дейност е насочена към производство на протеини от насекоми от вида black soldier fly (черна муха войник). Този процес е от огромно значение за секторите за храна за домашни любимци, технически продукти, фуражи и наторяване. А най-важното е, че получените протеини могат да бъдат използвани като главен източник на енергия в близко бъдеще, когато изхранването на човечеството достигне критични нива. Остатъчните продукти пък компанията преработва в аналог на органична тор.

Нека ви разясня по-подробно целия процес, за да получите по-ясна представа за мащаба и значението на тази индустрия на бъдещето. Знаете ли, че към момента почти 90% от световните запаси на дива риба са вече изчерпани? А сега си представете как придобитото протеиново брашно от ларви се използва като заместител на рибеното масло. Това от своя страна ще окаже влияние върху улова на дива риба и ще спомогне за увеличаване на популацията ѝ. Друг наболял проблем е масовото изсичане на гористи площи с цел отглеждане на основната добавка във фуража – соята. Продукцията на „Насекомо“ значително ще намали и този процес.

Свидетели сме, че природата има едни от най-умните решения за справяне с проблемите на човечеството. А хора като Ксавие и Олга Марсенак и Марк Болар просто ги пресъздават чрез съвременните технологии, като едновременно с това се грижат за природното опазване.