Има ли карма? Част 1

Според индийското учение съществува Самсхита или „натрупана“ карма – цялата съвкупност, оставаща след човека, която още не е отработена. Това са всички неизплатени задължения от счетоводния баланс на дебита и кредита на нашите земни действия. Според тях има и Прарабдаха или „начална“ карма – количество разпределено на човека в началото на неговия живот, тоест неговата съдба за живот.

Съществува и Криомана карма, която ние в момента, чрез своите действия в настоящия си живот, изработваме за бъдещето.

По-нататък авторите казват, че вторият вид карма е единствената съдба, която съществува за човека. Тя е резултат от нашите добри или лоши постъпки, в миналите ни съществувания, които ще ни въздействат в настоящия живот.

Никога не трябва да забравяме, че това не значи, че сме принудени на вършим определени действия. Кармата може просто да ни постави в условия, в които ще ни е трудно да извършим някои действия.