Има ли карма? Част 2

Човек, който не е достигнал високо ниво на духовно развитие, ако бъде изправен пред обстоятелства, които го подтикват да извърши лоша постъпка, има вероятност да им се поддаде. Той може обаче да използва своята свободна воля, да се издигне над обстоятелствата, да постигне победа и да направи още една стъпка в своята еволюция.

Така е и с добрата постъпка – никой човек не е принуждаван да прави добро, но ако му е предоставена възможността за това и го направи, ще последва определени резултати – не задължително щастлив и богат живот, но поне живот с много възможности. Доброто се отплаща.

Съгласни ли сте?