Какво е за вас душата?

Има два възгледа, разпространени сред хората, които вярват в съществуването на душата, с много нюанси на това вярване и различни нагласи. Тези възгледи са:

Душата е специално създадена от Висшата сила в момента на зачеването или раждането. Нейното положение на Земята, нейните житейски обстоятелства, степента и на интелигентност и други фактори се определят от тази сила, по някакви неизвестни за нас критерии.

Вторият е, че душата съществува предварително и просто избира тялото, което да приеме.

Вие вярвате ли в подобни неща?