Кой е съвременният роб?

Попаднах на една прелюбопитна история от един древен философ и неговите писма. Това е Луций, който разказва историята за богаташа Сенека. Прочетете и се замислете!

Във времената на аристокрация и ренесанс, Сенека бил получил основните знания, но имал много лоша памет. Казано с две думи: не можел да запомни нищо за повече от няколко дни. Но този факт не го спирал постоянно да влиза в дълбоки и важни разговори с други аристократични личности. Тъй като не можел да се обоснове и да защити тезите си, Сенека често бил подиграван.

Богаташът решил да вземе нещата в свои ръце и да промени представата за себе си. Неговите действия били да закупи роби, които да образова във всяка тематика. Математика, география, история и т.н., като за литературата били няколко роба за различни автори. Доста пари хвърлил, за да осъществи целта си.

Но за какво мислите , че му били тези образовани роби? Всеки път щом поканил изискани гости в дома си и започнел задълбочен разговор по някоя тема, Сенека казвал своята теза. След това извиквал съответния роб в направлението и той защитавал думите му. Как мислите реагирали останалите – смеели му се още повече и тотално изгубили уважение към него.

Към днешна дата мисля, че повечето от нас вече сме се превърнали в Сенека. Вместо обаче да плащаме на множество роби, ние имаме компактни, в джобовете си. Те се наричат смартфони и имат достъп до интернет. Сякаш вече сме забравили, че трябва да помним и да използваме капацитета на мозъка си.

Нека занапред да не бъдем подвластни на максимата на Сенека, че щом някой в дома ни го знае, то и ние го знаем. Да не разчитаме на памет извън нас, а да учим и помним, за да вярваме само в себе си.