Не е нужен талант за успеха

И вие ли сте от хората, които смятат, че само с голям талант може да си пробием път към успеха? Ами значи имам новина за вас – не сте прави или поне не напълно. Нека се обоснова като започна темата от по-далеч. Запознати ли сте с правилото за 10 000 часа? Според него е нужно точно толкова време за упражнения, за постигането на специални умения за която и да е област. То пък от своя страна се равнява на 10 години или 20 часа всяка седмица. Разбира се, като всяко правило и това има изключение. Например опровергава се точно цифрата 10 000, но може би в следващ блог ще си поговорим и за това. Тук фокусът е, че колкото повече практикуваме нещо, толкова повече се усъвършенстваме и развиваме в него. Ставаме наистина много добри.

Е в такъв случай нужен ли ни е талант или по пътя на успеха водят и други пътеки? Това може да бъдат определени умения или поведение, които да развием или укрепим чрез воля и постоянство. Сред тези фактори е и точността. Когато се случва системно, закъснението се превръща в навик. Вреден навик. Точността от своя страна пък е израз на уважение и към нашето време, и към това на другите. Нека се замислим как възприемаме хората, които постоянно закъсняват? Като неорганизирани, хаотични и несериозни. Дали искаме да изглеждаме по този начин в очите на другите и ние и да не могат да ни се доверяват?

А доверието – то се гради на изпълнени обещания, не на думи. По тази причина, важно условие е винаги да спазваме думата си и когато обещаваме нещо, да го изпълняваме. Ако по някаква причина не успеем да се явим на уговорена среща, не се обадим на някого или не направим това, което сме обещали, най-доброто нещо е просто да обясним защо се е стигнало до тук.