Значението на екипа. ЕОС Матрикс

Каква е добавената стойност, която получава бизнесът, при добре обучени кадри и сплотен колектив? Какви примери от практиката споделя като доказателство управителят на най-голямата колекторска агенция в България ЕОС Матрикс – Райна Миткова?

Работата в екип е от огромно значение за улеснението на работния процес. Служителите, които до този момент нямат опит в сферата на управлението на вземания, се сблъскват с големи предизвикателства, но един път усвоили добре същността на работата, пред тях се откриват възможности за професионално развитие.

Предимствата на сплотения екип. Повишената ефективност. Когато много хора мислят в една посока, винаги е по-лесно и бързо преодоляването на ежедневните предизвикателства. Оптимизацията на процесите, с висококвалифициран човешки ресурс, води до възможност за поемане и изпълнение на допълнителна работа, а това е огромно предимство за всяка компания.

Идеите. Наборът от правилни кадри генерира винаги добри и изненадващи с креативността си идеи. Дискусиите върху различни проекти предоставят палитра от възможности за изпълнение на дадените казуси.

Комуникацията. Отличната словесна и писмена комуникация ускоряват дейността и изпълнението на възложените задачи. Тази тенденция е възможна при добре сплотени екипи, които познават много добре своите възможности.

Подкрепата в екипа. Всеки един служител ще повиши чувството си за удовлетвореност от работата, ако вярва в значимостта си в общия колектив.

Като дългогодишен управител на най-голямата колекторска агенция в България, Райна Миткова споделя, че именно хората са сърцето на бизнеса и независимо от огромната инвестиция, която ЕОС Матрикс прави ежегодно в технологичното усъвършенстване на процесите, служителите няма как да бъдат изместени по важност в работата. Самата тя определя  колегите си като хора с мечти, които знаят как да постигат целите си. За една фирма с толкова отговорна дейност – професионално събиране и управление на вземания, са необходими безспорно много хъс, любопитство и желание за надграждане в работата. Колкото и нетрадиционно за бизнеса да звучи, именно доверието и любовта в екипа правят работата на колекторската агенция толкова успешна, според г-жа Миткова.

Тайната на ЕОС Матрикс като работодател е на първо място човечността и отношението към служителите, а след това всички останали придобивки. И така, изводът е, че приятната работна среда, предоставяща възможности за развитие, има стойност както за служителите, така и за бизнеса.