Античните метафори, останали до днес – 1 част

Обичам литературата и понякога се замислям как ни влияе тя в ежедневието. В такива моменти се заслушвам как хората използват разни необичайни метафорични изрази и ми е много интересно. Знаете ли оабче, че има няколко такива, чиито произход идва от древногръцките митове и легенди?

Картина на Тициан, изобразяваща Сизиф

Картина на Тициан, изобразяваща Сизиф

Изразът „сизифов труд“ например идва от история на Сизиф, който е обречен царството на Хадес да бута скала нагоре по хълм, но малко преди върха тя винаги да пада на обратно и той трябва да я бута отново… до края на вечността. Днес „сизифов труд“ се използва като синоним за тежък, но напразен или безплоден труд.

Изразът „танталови мъки“ също произлиза от легенда, свързана с подземното царство. Тантал съгрешил пред боговете и бил наказан над главата му да виси клон, отрупан с плодове, който обаче да се отдръпва всеки път, когато Тантал посегнел към него. Така, потопен до шия във вода, винаги оставал гладен и жаден. По тази логика днес изразът се използва в моменти, когато сме много близо до целта, но не можем да я достигнем.

За сега толкова, скоро ще ви дам още няколко примера за подобни метафори.