Какво ще правим с бюджетния дефицит?

Всяко ново правителство ни сюрпризира с нови и нови заеми. Хазната уж все се пълни, а в действителност е винаги празна. На какво се дължи това? Ние, обикновените граждани, можем само да предполагаме и да си правим свои собствени изводи. Тези, които посочат корупцията, като че ли ще са най-близо до верния отговор, поне по мое мнение. Но това е тема, за която смятам да пиша отделно в някой от следващите дни. Днес да се съсредоточим към поредния дълг, който се говори, че ще се тегли от Европа.

euroСпоред мен обаче не толкова дългът е плашещ. Явно е, че има професионални сектори, които са в доста незавидно финансово положение и кадрите оттам търсят сгоден случай да избягат в чужбина. Такива са например специалистите в бърза помощ, медицинските сестри, строителните инженери и други. А с повишаване на тези заплати ще се повишават и в други сектори, тъй като процесът на преструктуриране на доходната стълбица довежда след себе си редица промени. Така е обаче само на теория.

Един външен заем определено ще се отрази добре на страната ни, ако се оползотвори по предназначение. По-притеснителното е, че с всеки следващ заем се начислява бюджетен дефицит. Ако продължаваме да харчим повече средства, отколкото успяваме да регистрираме като доходи и се наложи още едно теглене на заем, то тогава външният ни дълг ще се увеличи наистина съществено. До този момент някои медии спрягат различни числа за размера на външния ни дълг, но както се разбира ще е нещо от порядъка на 7-9 милиарда, което като цяло е една забележителна сума.

Надсмивам се всеки път, когато някой от многознаещите ни политици изтъкне, че нашият външен дълг е нищо в сравнение с много други страни. САЩ, например, имат много по-сериозни проблеми като се започне от този с необоснованото печатане на пари. Но не съм много вещ в тази област и смятам да се въздържа от коментар. По нашата тема ще кажа, че не можем да се сравняваме със страни, които имат съвсем различна система на работа, които имат развито селско стопанство, производство и индустриална промишленост. Ние какво произвеждаме? Производствените ни процеси са нищожни в сравнение с това, което може да бъде.

Остава само да се надяваме, че това ново правителство ще разсъждава по-трезво от предходните и ще съумее да оползотвори заетите средства по възможно най-рационалния начин и да задвижи малко колелото на икономиката ни. А дали ще е много утопично, ако посмея да споделя с вас надеждите си и да се намали корупцията и да се ограничи сектора на сивата икономика?