Когато театърът е наслада за всички сетива

Спомням си преди много години, още ходих на училище, когато преподавателката ни по английски език ни организира и отидохме групово на театър. Това не беше първото ми посещение на подобен тип събитие, но за много от моите съученици беше такова. И си спомням добре как на много от тях преживяването им се стори изключително противоречиво. От една страна пиесата им допадна и се забавляваха, но от друга – температурата в помещението развали цялостното усещане.

Залата, в която се поставяше пиесата, беше изключително студена и всички хора трябваше да седят с връхните си дрехи. А времето от годината сигурно е било някъде около средата на ноември, което означава, че си е било почти началото на зимата. Тежко на тези, които по навик са били предпочели да си оставят палтата и якетата на гардероб. Сигурно са замръзнали в този ден.

Никога няма да забравя, как Любо Нейков (който беше един от главните актьори в пиесата), излизайки на сцената, погледна тъжно към публиката и показно издиша въздух от устата си. Той се превърна в забележима пара, която се разнесе под светлините на прожекторите.

Със сигурност това не беше част от сценария на постановката, но хората реагираха положително, защото най-вероятно всеки един в залата изпитваше дискомфорт, заради студа.

Години по-късно аз продължавам да посещавам различни пиеси, които привличат вниманието ми и често те се играят точно в тази студена зала от детството ми. Но днес тя няма нищо общо с това, което си спомням от времето, когато бях дете.

Припомняйки си тази случка, се замислих с как точно се финансират ремонтите на сградите с културно-просветно предназначение на територията на София. А информацията, на която попаднах беше повече от интересна, ето защо реших да я споделя с вас.

За да осигури необходимото финансиране за реализиране на проекти и ремонти на сградите на театри, читалища и други, Столична община използва средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ).

СОПФ е агенция, която е създадена през 1994-а година и нейната дейност е свързана с усвояването и разпределянето на средствата от приватизация. Всяка година се гласува разпределението на бюджета по различни направления, като благодарение на тези средства Столична община има възможност да реализира идеите и намеренията, формиращи Стратегията за развитие на София като столица на държава, членка на Европейския съюз и общинските програми по направления, приети от Столичния общински съвет.

СОПФ се управлява от Съвет за управление, който се състои от 14 члена, а негов председател е Орлин Алексиев – общински съветник от ПП ГЕРБ.

Според данни, предоставени именно от Орлин Алексиев за новинарско издание, за период 2015-2019 година от Фонда са отпуснати 2,3 млн. лева, които са използвани за ремонти на театри, а и др. културни сгради,  за обновяване, за развитие на инфраструктурата, прилагане на иновации, за  закупуване на апаратура и др.

Благодарение на тази дейност на Столична община, посещението на културни събития съсредоточава вниманието на публиката само и единствено върху тях самите.