Правата на човека и техния ден (част 1)

Всеки човек може да стане жертва на несправедливост, насилие, нехуманно отношение или дискриминация. Всички хора имат равни права, които трябва да се спазват и да се защитават. Тези правила са важни, защото ни учат как да се държим по между си. Те са и абстрактни, защото независимо случващото се, съществуват и принадлежат на всички. Тези права си имат и ден – 10 декември. В тази връзка реших да ви представя няколко факти за защита правата на човека.

Знаете ли, че терминът „човешки права“ се споменава седем пъти в Хартата на ООН, като целта е да се превърне насърчаването и защитата на правата на човека в основна цел и ръководен принцип на организацията. С подписването на всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година, Защитата на правата на човека се премества в областта на международното право. Оттогава организацията работи чрез различни правни инструменти и местни дейности, за да защити правата на човека.

А знаете ли как ООН насърчава и защитава правата на човека? Има няколко метода. Първият е чрез Върховният комисар по правата на човека. Той поддържа миротворчески операции за правата на човека в няколко държави и говори редовно за актуалната ситуация с правата на човека в световен мащаб, като има правомощието да разследва и докладва за различни случаи.
Съществува и Съвет по правата на човека, създаден през 2006 г., за да замести 60-годишната Комисия по правата на човека като основен независим междуправителствен орган на ООН. Договорните органи по правата на човека пък са комитети от независими експерти, които наблюдават изпълнението на най-важните международни договори за правата на човека.