Егото и Аз-ът

Егото е нашата представа за себе си, нашата социална маска, ролята, която играем или вярваме, че играем пред другите. Истината е, че егото харесва успехa и всеобщото одобрение. То обича да се уповава на силата във всичките ѝ форми, защото се притеснява от страх и от отхвърлянето. Неодобрението кара егото да се вцепени, да се… Read more »

Корупцията започва от нас

Както бях отбелязал преди няколко дни, смятам да пиша и за корупцията. Тази ужасяваща думичка, която мразим от сърце представлява всъщност много интересно, според мен, социално явление. Първо, всички го презираме, защото го смятаме за главен виновник за проблемите ни. Второ, всички прибягваме към него, когато смятаме, че сме прегрешили и не сме готови да… Read more »