Следвайте добрия пример

Още от малки дечица се учим да следваме чуждия пример. Ако имаме по-голям брат, то родителите ни често казват да гледаме от него ли от нея, ако става дума за сестра. Дават ни го/я за пример какво да правим или не, докато сами не се научим да правим като по-големия. Може би някъде тогава осъзнаваме,… Read more »