Следвайте добрия пример

Girl-Imitating-AdultОще от малки дечица се учим да следваме чуждия пример. Ако имаме по-голям брат, то родителите ни често казват да гледаме от него ли от нея, ако става дума за сестра. Дават ни го/я за пример какво да правим или не, докато сами не се научим да правим като по-големия. Може би някъде тогава осъзнаваме, че винаги е полезно да имаме пример за подражание, на който да знаем, че можем да се опрем и няма да бъдем подведени.

Сещате ли се как и в училище преподавателите имаха навика да сравняват един клас с друг и казваха „Защо не можете да бъдете като…?“ Подобни практики се наблюдават дори в природата. Ако се загледате, ще видите, че дори малките животни винаги се оглеждат и правят като по-големите от тях. Ясно наблюдавах този начин на поведение при малко кученце, за което някога се грижех. В бизнеса също е честа практика по-малките компании да копират действия на по-големите с надеждата те самите да поемат по пътя на успеха, а на практика не правят нищо по-различно от това да следват чуждия пример.

Всеки един от нас постъпва по сходен начин дори да не го осъзнаваме в действителност. Копираме, имитираме, следваме стъпките на другите и… в това няма нищо лошо. Ако всеки от нас трябваше постоянно да измисля нещо ново и тепърва да се учи на елементарни навици и привички, то прогрес въобще нямаше да съществува. Всички щяхме да започваме от нулата и да разчитаме на личния си опит, вместо да се учим от опита и знанията на другите. Да следваме добрия пример е полезна практика, чието усвояване е изцяло в наша полза. Може да се отнася за малки навици, като миенето на кафе машината на работа от време на време, до по-глобални като разделното събиране на отпадъци.

Във всеки случай добрият пример не вреди никому.