За вярата, Пуси Райът и свободата

Тия дни покрай избора на патриарх си дадох сметка, че каквито и неверници да сме станали, все пак за една огромна част от хората религията, без значение кой каква изповядва, и ценностите, които тя носи, имат голямо значение за това да се чувстваме достатъчни. Пак се сетих и за оная руска група, за която писах… Read more »