Технологична неграмотност

Колкото повече се развива света около нас и се променя, все повече форми на неграмотност се появяват. Имаме компютърна неграмотност, когато говорим за хора, които не знаят как да си служат с компютър. Тези, които не знаят как да използват Интернет и всички онлайн възможности, които ни се предоставят, бих нарекъл онлайн неграмотност. Като се… Read more »