Образователната система има нужда от трансформация

Образователната ни система май вече не е адекватна на нуждите на обществото. Създават се много модерни професии, а част от старите отмират. Докато това поколение деца порасне, най-вероятно и работните места на пазара на труда ще са съвсем различни от познатите ни днес, затова те отрано трябва да бъдат обучени за професиите на бъдещето. В… Read more »