Образователната система има нужда от трансформация

Образователната ни система май вече не е адекватна на нуждите на обществото. Създават се много модерни професии, а част от старите отмират. Докато това поколение деца порасне, най-вероятно и работните места на пазара на труда ще са съвсем различни от познатите ни днес, затова те отрано трябва да бъдат обучени за професиите на бъдещето.

4-educationВ момента също се наблюдава недостиг на добре подготвени кадри. Поне така твърдят работодателите. 85% от висшистите не са доволни от образователната система в университетите. Липсва и практическа подготовка, и модерни специалности, които да са адекватни на търсените на трудовия пазар. Дали не е време държавата да се намеси? Образователната система в България трябва да започне да гледа към бъдещето и то още от сега.

Работната сила, която ще стъпи на пазара утре, трябва да е готова за възможностите, които се откриват пред нея. Тенденциите показват, че преди хората, които са си сменяли професията и работното място са били много по-малко от сега. Това е съвсем естествено, защото днешните университети те подготвят за професия, която или отмира, или има прекалено много висшисти, завършили дадената специалност. Пазарът на труда не може да поеме всичките и някои от тях трябва да се преориентират.

Разбирате, че нещата са навързани. Университетите „произвеждат“ твърде много специалисти от дадена професия, а самите специалности, които предлагат, не са съобразени с търсенето на трудовия пазар. Нужно е следене на процеса и последваща трансформация на образователната система. Нещата трябва да се хващат още на университетско ниво, за да няма после висока безработица и да не се налага някой тепърва да се учи на нова професия, след като току-що е излязъл от висше учебно заведение.