Да разнищим една от тайните на Уол Стрийт

Анализаторите на акционерен капитал от Уол Стрийт предоставят на инвеститорите информация за очаквани печалби, а също така и препоръки дали да купят или продадат акции на дадена компания. Обаче естеството на работа на анализаторите често ги поставя в ситуация на конфликт на интереси. Причината инвеститорите да се вслушват в съветите на Уол Стрийт анализаторите е,… Read more »