Да разнищим една от тайните на Уол Стрийт

Анализаторите на акционерен капитал от Уол Стрийт предоставят на инвеститорите информация за очаквани печалби, а също така и препоръки дали да купят или продадат акции на дадена компания. Обаче естеството на работа на анализаторите често ги поставя в ситуация на конфликт на интереси. Причината инвеститорите да се вслушват в съветите на Уол Стрийт анализаторите е, че последните имат достъп до вътрешна информация за управлението на дадена компанията. Анализаторите, които слагат негативна оценка на някоя компания, рискуват не само достъпа си до информация за нея, но и това да бъдат гледани с лошо око от нейните управленски органи. Този тип конфликт кара анализаторите да оценяват компаниите по-високо от заслуженото.

Toro Wall Street1.1Анализаторите от страната на продавача има по-голяма вероятност да бъдат наети от компанията, чиито акции са продавали. Това е причина да дават по-оптимистични прогнози за нея и съответно по-песимистични за нейните конкуренти. Може би трябва да се затегне трудовото законодателство в тази индустрия. Няма закон, които да изисква период на охлаждане на отношенията преди анализаторът да се превърне в служител на компанията, чиито акции довчера е продавал.

Общо взето се получава така, че ако искам да бъда нает от дадена компания, ще давам обнадеждаващи прогнози за нея на потенциалните инвеститори, дори и ако се отклонявам от това, което реално виждам.

Защо компаниите искат да наемат бивши анализатори? Причината е много проста. Защото те са връзката й с останалия анализаторски свят и отново могат да подадат едно рамо, що се отнася до оценка на очаквани приходи и като цяло доброто представяне на компанията.