Поколението Z и стресът на работното място

Може би познавате някого или самите вие сте от така нареченото поколение Z, което включва хората между 18-24 години? Ако е така, то може да потвърдите или отречете наскоро публикувани данни, че почти 100% от генерацията страда от бърнаут на работното място.

Публикуваната в медиите информация гласи, че причината за това, най-вероятно е защото за голям процент от тях кариерният път е белязан основно от появата на хоум офиса, а след това и на изпреварващата доходите инфлация, която наблюдаваме в момента.

Данните сочат още, че близо 30% от поколението Z не са удовлетворени от работната среда, а паричното възнаграждение не може да покрие изискванията им за добър живот. Над 70% пък търсят нова работа, което е два пъти повече в сравнение с останалите поколения.

Неприятната новина е, че над 50% от младите хора са под стрес на работното си място и освен емоционални проблеми, развиват и здравословни такива.

А вие имате ли наблюдения над тази тенденция и какво е вашето мнение?