ЕОС Матрикс с решение за просрочените вземания

Съвремието ни предлага много възможности, но и също изисква много от нас. Понякога доходите просто не отговарят на нуждите – временно, всеки се надява. За щастие и моят случай се оказа временен. Преди около година-две в жилищния ми блок претърпяхме леко произшествие. Малко бяха хората тогава, които не усетиха ефекта на поройните дъждове, които се… Read more »

В матрицата на колектора

Там може да попадне всеки (включително и аз – разказвал съм ви). Физическо или юридическо лице. Поводът не е приятен, тъй като е свързан с криза – лична или фирмена. ЕОС Матрикс е поводът за написване на статията. Онзи ден имаше домсъвет или там както се наричат сбирките пред входа. Заговорих се с една съседка… Read more »

ЕОС Матрикс и чистото кредитно досие

Преди две години, когато жена ми се опита да изтегли ипотечен кредит и не успя, разбрах колко е важно да пазиш кредитното си досие чисто, за да не ти бъдат блокирани важни възможности в живота. Както знаете, в БНБ съхраняват подробна информация, която се обновява от всички банки, лизингови дружества и други, откъдето сте взимали… Read more »