За литературните срещи

How-to-Start-a-Classical-Literature-Book-Club3Ходи ли ли сте на литературни срещи или четения? За тези, които не са, препоръчвам да го направят, макар само от любопитство да видят какво е.

Зная, че напоследък четенето на книги е излязло от мода, но това не означава, че вие задължително трябва да сте в крак с нея, а и не мога да разбера какво добро може да донесе нечетенето. Мисля, че в крайна сметка няма знание, което да се е оказало излишно. Напротив! Има само знание, което се е оказало недостатъчно. Тъкмо затова ще ви посъветвам, ако във вашия град се организират някакви срещи с читатели или писатели да се отбиете, дори и за малко.

Ще чуете и ще се срещнете с много начетени хора. Хора, които няма да ви говорят със стереотипи и които умеят да бъдат интересни събеседници. Ще ви покажат, че вие си служите само с 500 до 1000 думи и изрази в ежедневието, когато езикът може да бъде толкова богат, а изразяването толкова цветно, че да доставя удоволствие на слушателите ви. Една такава среща ще развие способността ви да гледате на живота по друг начин и да забелязвате малките детайли, да се съмнявате, да излезете извън полето на манипулацията, ще ви одухотвори и впечатли. А крайният резултат ще бъде желанието да се развивате в насоката да надграждате наученото до този момент и да излезете от клишето на живота. Гарантирано!